Skeleton Poinsettia Clip

13cm Clip on skeleton poinsettia.